SMS


Srdce mi svírá železná páska,
není to nemoc, je to k tobě láska.